AMOR & PSYCHE

Marie-José van Hoof
Closed You can't donate anymore
from € 25.000 (5%)

Con Amor et Psyche. Met hart en ziel. Ouders van kinderen die veel narigheid hebben meegemaakt voelen zich vaak machteloos in de opvoeding, ook doordat zij zichzelf vaak psychisch kwetsbaar voelen. Als kinder- en jeugdpsychiater had ik de behoefte meer te begrijpen van wat ik zag en hoe dat in elkaar stak op hersenniveau. Zo ontstond mijn promotieonderzoek naar de relatie van gehechtheid en van psychopathologie met hoe de hersenen van adolescenten er structureel uitzien en hoe deze functioneren bij het zien van emotionele gezichten en in rust. De resultaten van dat onderzoek heb ik op 21 november 2019 verdedigd aan de Universiteit Leiden (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/80838) en zijn inmiddels ook in het Tijdschrift voor Psychotherapie (2020) terechtgekomen als overzichtsartikel.  

Amor en Psyche. Het bleek mij dat er nog onvoldoende onderzoek gedaan wordt naar zowel gehechtheid (amor) als psychopathologie (psyche), terwijl dat ons allemaal aangaat en mede bepaalt of we lichamelijk of psychisch ziek worden. Het maakt uit hoe wij met elkaar omgaan in het dagelijks leven: empathisch, met compassie of alleen vanuit eigen  perspectief, onoplettend of agressief. Het heeft gevolgen voor onze veerkracht, onze afweer, onze (epi)-genetische make-up, en dus het ontstaan van lichamelijke en psychiatrische ziekten. Onverwerkt trauma of verlies speelt daarbij een grote rol. Niemand leeft voor zichzelf alleen en dus heeft het ook een grote impact op de maatschappij en hoe deze functioneert.

Kinderen zijn sterk afhankelijk van hun omgeving: opvoeding, schoolklimaat, familie, buurt, stabiliteit in de maatschappij. Willen we kinderen gezond groot laten worden en meer harmonie creëren in de wereld, zullen we onze kinderen veilig en gezond moeten laten opgroeien met oog voor samenwerking en elkaar. Jong geleerd, oud gedaan.

Het ontbreekt echter structureel aan onderzoeksgeld op dit gebied. Het op te richten wetenschapsfonds 'Talent4Research' voor onderzoek naar gehechtheid, trauma, emotieregulatie van kind en gezin in geval van psychische problematiek of lichamelijke ziekte wil een bijdrage leveren aan bovenstaand doel.

Tegelijkertijd wil het AMOR & PSYCHE initiatief destigmatisering bewerkstelligen. Sommige zaken moet je ervaren door ze te zien, te horen en te voelen en pas dán kan je je voldoende voorstelling maken van het belang voor eigen gezondheid en maatschappij. Dat geldt ook voor gehechtheid, trauma en emotieregulatie van kinderen en gezinnen in geval van psychische problematiek of lichamelijke ziekte. Want er ligt nog steeds een stigma op psychische kwetsbaarheid. En dat moet eraf want lichaam en geest zijn één.

Om participatie van het publiek te bewerkstelligen worden de muzen in allerlei vormen ingezet om het hart te beroeren. Al gerealiseerd zijn:

- Nederlandse ondertiteling van de documentaire Downpour Resurfacing (filmmaker Frances Nkara PhD met Robert Hall in memoriam) (https://vimeo.com/ondemand/downpourresurfacingnl) in samenwerking met het Taleninstituut van de Universiteit Leiden (2019);

- lekenpraatje proefschrift in het Boerhaave Museum (2019)

- internationaal wetenschappelijk symposium m.m.v. Frances Nkara PhD (University of California @ Berkeley), Gordon Harper MD PhD (Harvard University), Nermina Kravić MD PhD (University of Tuzla, Bosnia Herzegovina), Alfons Crijnen MD PhD (Universiteit van Amsterdam) in het Boerhaave Museum (2019)

-een optreden van de jonge cellist Reinier Wink, winnaar van het Concertgebouw Concours 2015 in de Glazen Zaal in Den Haag (2019)

- een muzikale brief gecomponeerd met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld door concertpianiste Iris Hond (2020) met aanvullende sponsoring van Augeo Foundation en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en communicatie vanuit hen. 

- Op de wensenlijst staan o.a. een benefietconcert door jong talent, expositie van schilder- en beeldende kunst, een kinderopera, kapla wedstrijd, kunstroute, en nog meer films en wetenschappelijke symposia. 

Wilt u bijdragen aan een gezondere toekomst voor onze kinderen en maatschappij? Met uw bijdrage en participatie aan het Talent4Research fonds is dat mogelijk! Ook sponsors voor de activiteiten zelf mogen graag contact opnemen met M.J.van_Hoof@lumc.nl .

Volg de updates over activiteiten de komende tijd en draag uw steentje bij! Doe mee!

Promote this page with a cool poster. You can determine the text yourself and then print the poster and put it up anywhere. Anyone can make a poster of this page, including friends, family, colleagues, people from your sports team or classmates. Put the poster up in a supermarket, behind the window at shops, at companies or at school. Putting up a poster is often no problem if you ask nicely and explain what it is for.

View all
01-11-2020 | 16:13
26-11-2019 | 21:44 Hi Marie-José, nogmaals hartelijk gefeliciteerd met het vertrek van de olifant!
23-11-2019 | 18:53
22-11-2019 | 21:47 Van harte gefeliciteerd, Marie-José - wij zijn ontzettend trots op jou! Daniel & Dorothea + Nikolai, Matteo & Johann
21-11-2019 | 20:21